Contact Us
Ι Contact Us
Jinzhou Qiaopai Biotech Co.,Ltd.
Address:No.1,Taishanlu,Qilihe Industrial Park,Jinzhou City,Liaoning Province,China 
Tel:0086-416-2427960
Fax:0086-416-7873355
E-mail: hempseed@hempseed.cn
 
 
 
Jinzhou Qiaopai Biotech Co., Ltd. all rights reserved. Jinzhou Hua Rui Technology Co., Ltd. technical support Phone: 0086-416-2427960, 13940663538 Fax: 0086-416-7873355